Aktualności i ogłoszenia

Ogród Inicjatyw

Projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „BYĆ RAZEM” z siedzibą w Cieszynie przy ulicy Wałowej 4.

Okres realizacji: 01.07.2021 – 31.12.2021

Miejsce realizacji: Teren siedziby Fundacji przy ul. Wałowej 4 w Cieszynie

Cel projektu: Zwiększenie zaangażowania 70 mieszkańców Cieszyna w budowanie wspólnego „Ogrodu Inicjatyw” oraz wypracowanie 2 nowych inicjatyw lokalnych.

Więcej...

Projekt Polskie Mosty Technologiczne

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.

 

loga:

 

FEIREFRRBarwy RP

Więcej...

 

Nasze produkty

O Fundacji

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” to organizacja pozarządowa zajmująca się wspieraniem podmiotów ekonomii społecznej, spółdzielni socjalnych, przedsiębiorstw społecznych, firm nastawionych na działalność o charakterze społecznym, organizacji pozarządowych. Fundacja w ramach swojej struktury prowadzi w Cieszynie przedsiębiorstwo społeczne. Realizujemy projekty wspierające osoby powracające na rynek pracy.

dowiedz się więcej...

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Więcej". Więcej...