Spółdzielnia socjalna sposobem na przedsiębiorstwo

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej może być ogromną szansą na samozatrudnienie. W dobie wszechobecnego bezrobocia możliwość stworzenia sobie miejsca pracy jest atrakcyjnym rozwiązaniem dla wielu osób poszukujących zatrudnienia. Własny biznes wiąże się z odpowiedzialnością, ale i satysfakcją – bo tworzymy coś, co nas pasjonuje, realizujemy własne ambicje i pielęgnujemy swoje zainteresowania jednocześnie zarabiając.

Spółdzielnie socjalne należą do podmiotów ekonomii społecznej, ponieważ dają szansę na aktywność zawodową oraz społeczną osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Poprzez budowanie takich struktur aktywizuje się tych, którzy potrzebują wsparcia w zakresie działań społecznych i zawodowych. Założyć spółdzielnię może minimum 5 osób defaworyzowanych na rynku pracy, m. in. bezrobotni, niepełnosprawni. Członkami spółdzielni mogą zostać też osoby spoza tego klucza, pod warunkiem, że ich liczba nie przekroczy 50 % ogólnej liczby.

Spółdzielnie socjalne opierają sie na współpracy ich członków i zmierzają bardziej w stronę tworzenia miejsc pracy, niż nastawienia na zysk. Tworzący je są w pełni odpowiedzialni za swoje decyzje, przez co uczą się samodzielności i długofalowego planowania. Sami dbają o finanse, rozwój, obmyślają strategię działania i wypracowują kierunek, w którym chcą iść.  By założyć spółdzielnię można skorzystać z bezzwrotnej dotacji udzielanej przez Powiatowe Urzędy Pracy, Organizacje Pozarządowe, Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES). Środki pochodzą najczęściej z Funduszu Pracy, środków PFRON, Europejskiego Funduszu Społecznego. Członkowie poza dotacją na rozpoczęcie działalności, mogą także starać się o tzw. wsparcie pomostowe finansujące koszty działalności w pierwszym roku oraz ubiegać się o refundację składek za ubezpieczenie społeczne. Dotacje na utworzenie spółdzielni, w zależności od źródła, oscylują w granicach 20 tysięcy złotych na jednego członka. Zatem członkowie założyciele, na start mogą liczyć na kwotę w wysokości nawet 100 000 zł. Niektóre organizacje pozarządowe w tym nasza fundacja, OWES-y  świadczą doradztwo prawne, księgowe, pomagają w rekrutacji niezbędnej liczby osób, wspierają podczas tworzenia biznesplanów, dzielą się wiedzą ekspercką w  zakresie sprzedaży, marketingu i promocji.
Aby założyć spółdzielnię socjalną należy sporządzić statut i złożyć wniosek do KRS. Statut zawiera nazwę spółdzielni, przedmiot działania, czas trwania – jeśli zakładamy ją na określony czas, prawa i obowiązki członków oraz zasady przyjmowania nowych i składania wypowiedzeń obecnym, wysokość wpisowego, a także szczegóły dotyczące zarządzania.

W przypadku tego ostatniego – myślą przewodnią jest demokracja i każdy z członków ma jeden głos, ponadto nie ma znaczenia ile kto wniósł wkładu i jest to główna zasada różniąca spółdzielnię od spółki. W kwestii zysków natomiast, nie ma możliwości podziału między pracowników. Wszelkie nadwyżki należy przeznaczyć na szeroko rozumiane wspiercie społeczne, np. na rzecz swoich członków, środowiska lokalnego, wolontariat, czy inną działalność pożytku publicznego.

Spółdzielnie socjalne są ogromną szansą dla tych, którym znalezienie pracy wydaje się wręcz niemożliwym i dowodem na to, że jeśli rynek nie może zaoferować nam pracy, możemy sami stworzyć własne przedsiębiorstwo. Przy odrobinie szczęścia i przede wszystkim odpowiednim zarządzaniu zapewni nam to spokojną przyszłość.
 

Wróć

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Więcej". Więcej...