Wyniki IV naboru pomysłów na założenie spółdzielni socjalnej

W wyniku wstępnej oceny pomysłów na spółdzielnie socjalne zgłoszonych w projekcie "Spółdzielnie socjalne drugiej generacji  - II edycja" do kolejnego etapu zakwalifikował się jeden wniosek, który zgodnie z regulaminem naboru uzyskał średnią punktów powyżej 49. Z inicjatorami przeprowadzona zostanie rozmowa celem weryfikacji informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym pomysłu.
Rozmowa odbędzie się w terminie nie dłuższym niż pięć dni roboczych od opublikowania w/w rankingu. O terminie osoby zainteresowane zostaną powiadomione telefonicznie.
Informujemy, że w wyniku weryfikacji może zostać zmieniona ostateczna ocena danego pomysłu, łącznie o nie więcej niż 10 punktów, z zastrzeżeniem, że maksymalna liczba punktów nie może przekroczyć 70.
Ostateczny ranking zostanie opublikowany po zakończeniu rozmów z inicjatorami, nie później niż 21 dni od dnia naboru pomysłów.

Serdecznie dziękujemy za udział w rekrutacji!

Wstępny ranking poniżej.

Wróć

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Więcej". Więcej...