Dział techniczny

Marzena Łybko

  • Magazyn,
  • Dostawy,
  • Za­opa­trze­nie,
  • Współ­pra­ca z do­staw­ca­mi ma­te­ria­łów i działem han­dlo­wym Fundacji,
  • Kontakt z kon­tra­hen­ta­mi,
  • Przed­sta­wi­ciel­stwo handlowe,
  • Do­radz­two,
  • Nadzór tech­nicz­ny oraz utrzy­ma­nie porządku na terenie Fundacji.

Tel.: +4833/8514103-01

Kom.: + 48 501 771 619

Mail: biuro@welldone.co

Wróć

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Więcej". Więcej...