Ekonomia społeczna

Lokalna praca dla lokalnej
społeczności z wykorzystaniem
lokalnych zasobów
(James Robertson)

Ekonomia społeczna jest sektorem gospodarki, w którym organizacje są zorientowane na społeczną użyteczność a wypracowywana przez nie nadwyżka służy realizacji celu społecznego. [J. Hausner]

Gospodarka społeczna stanowi nowe narzędzie rozwoju społeczno-gospodarczego na szczeblu lokalnym, komplementarne wobec sektora prywatnego i publicznego. [E. Leś]

Ekonomia społeczna jest istotnym elementem społeczeństwa obywatelskiego. Jej rozwój i skuteczność warunkowana jest przez świadome i aktywne społeczeństwo.

Ponieważ pojęcie ekonomii społecznej jest bardzo szerokie, warto opisać ją poprzez instytucje stanowiące „rdzeń” tego środowiska – tzw. przedsiębiorstwa społeczne. Najbardziej popularną i często stosowaną definicją jest ta, sformułowana przez pracowników europejskiej sieci badawczej EMES (European Research Network). Według niej za przedsiębiorstwo społeczne uznaje się działalność o celach głównie społecznych, której zyski w założeniu są reinwestowane w te cele lub we wspólnotę, a nie zwiększanie dochodu udziałowców czy też właścicieli. EMES określa kryteria społeczne i ekonomiczne, którymi powinny charakteryzować się inicjatywy wpisujące się w ekonomię społeczną.

Kryteria ekonomiczne:

  • prowadzenie działalności w sposób względnie ciągły, regularny w oparciu o instrumenty ekonomiczne;
  • niezależność, suwerenność instytucji w stosunku do instytucji publicznych;
  • ponoszenie ryzyka ekonomicznego;
  • istnienie choćby nielicznego płatnego personelu.

Kryteria społeczne:

  • wyraźna orientacja na społecznie użyteczny cel przedsięwzięcia;
  • oddolny, obywatelski charakter inicjatywy;
  • specyficzny, możliwie demokratyczny system zarządzania;
  • możliwie wspólnotowy charakter działania;
  • ograniczona dystrybucja zysków.

Ten zestaw kryteriów jest definicją idealnego przedsiębiorstwa społecznego. Od przedsięwzięć zaliczanych do tego sektora nie wymaga się zatem spełnienia wszystkich kryteriów, lecz większości z nich. Na następnych stronach przedstawiamy definicje form prawnych podmiotów ekonomii społecznej, w ramach których funkcjonują przedsiębiorstwa społeczne.

Więcej informacji na teamt kondycji ekonomii społecznej znajdziecie Państwo na portalu: www.ekonomiaspoleczna.pl

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Więcej". Więcej...