Negocjacje i mediacje

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest podniesienie umiejętności uczestników w zakresie: negocjowania i zastosowania taktyk negocjacyjnych, umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów, umiejętności diagnozy manipulacji w negocjacjach i obrony przed nimi, technik mediacji i rozwiązywania konfliktów. Dostarczenie uczestnikom i usystematyzowanie wiedzy w zakresie zasad planowania, przygotowania i prowadzenia negocjacji. Umiejętne wykorzystywanie technik komunikacji, poznanie strategii i taktyk wykorzystywanych podczas rozmów negocjacyjnych oraz praktyczny trening negocjacji, na bazie poznanych ról i zasad.

 

PROGRAM:

  • Przygotowanie do negocjacji – określanie ram negocjacji, gromadzenie informacji, formułowanie strategii, wybór podejścia;
  • Od wiedzy do działania – negocjowanie podwyżki, sprzedaży, kontraktu, spór z sąsiadem, negocjacje wielostronne;
  • Metody wywierania wpływu w negocjacjach;
  • Taktyki i manipulacje negocjacyjne;
  • Proces negocjacji i jego etapy;
  • Techniki negocjacyjne;
  • Pułapki i manipulacje w negocjacjach;
  • Trudny partner? - trudna sytuacja? - trudna relacja? - poznanie źródeł trudności napotykanych w procesie negocjacji;
  • Informacje o partnerze negocjacyjnym - sposoby pozyskiwania i wykorzystywania w rozmowach;
  • Mediacje: Specyfika mediacji w życiu zawodowym. Rola mediatora. Zasady mediacji. Alternatywy w mediacji;

 

Wróć

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Więcej". Więcej...