Program wizyty studyjnej

Zakres usługi:

 • Prezentacja różnorodnych form prowadzenia przedsiębiorczości społecznej: organizacji pozarządowych (w tym prowadzących działalność gospodarczą), spółdzielni socjalnych, zakładów aktywności zawodowej i innych;
 • Zapoznanie się z kompleksowym systemem rozwiązywania problemów społecznych na przykładzie działań: spółdzielni socjalnych „Super Smak”, "Lilai Design", „Nowy Horyzont”, Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Być Razem” , Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” oraz innych zaprzyjaźnionych organizacji;
 • Prezentacja modelowych rozwiązań w obszarze partnerstwa organizacji pozarządowych z samorządem oraz partnerstwa trójsektorowego (NGO, JST oraz biznesu).

Cele wynikowe:

 • Zapoznanie się z zakorzenionym w wieloletnim działaniu, niekoniunkturalnym i kompleksowym systemem wsparcia osób wykluczonych społecznie;
 • Poznanie wielowymiarowych, namacalnych, teoretyczno-praktycznych rezultatów działalności społecznej;
 • Promocja działalności organizacji pozarządowych i ich znaczenia wśród lokalnej społeczności;
 • Promocja podejmowanych działań partnerskich wraz z wykorzystaniem dobrych praktyk w celu realizacji inicjatyw wśród społeczności lokalnych;
 • Promocja partnerstwa międzysektorowego.

Miejsca wizyty studyjnej:

 • Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej "Być Razem" - przedsiębiorstwo społeczne;
 • Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”:
  - Centrum Profilaktyki, Edukacji i Terapii „Kontakt”,
  - Dom matki i małego dziecka „Słonecznik”,
  - Centrum Edukacji Socjalnej – domy wspólnotowe dla osób bezdomnych , 
  - Spółdzielnia Socjalna „Lilai Design"
Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Więcej". Więcej...