„BESKIDY NA TAK!”

BESKIDY NA TAK!

„BESKIDY NA TAK!”

Projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „BYĆ RAZEM” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Integracyjnym Eurobeskidy z Łodygowic oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Cieszynie.

Okres realizacji: 01.05.2016 – 30.04.2018

Cel projektu: realizacja działań służących podniesieniu aktywności społecznej i zawodowej 120 osób (w tym 72 niepełnosprawnych), które z powodów znajdujących się poza ich kontrolą i nie wynikających z ich wewnętrznych przekonań nie mogą normalnie uczestniczyć w życiu społecznym i zawodowym.

Adresaci projektu:

  1. osoby niepełnosprawne, zwłaszcza w stopniu umiarkowanym i znacznym,
  2. osoby z otoczenia osób niepełnosprawnych (niezatrudnionych w związku z koniecznością, sprawowania opieki nad osoba niepełnosprawną),
  3. inne osoby wykluczone społecznie lub zagrożone wykluczeniem społecznym (m.in. bezrobotne, bezdomne, korzystające ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej).

Formy wsparcia dla uczestników projektu:

  1. doradztwo i konsultacje – indywidulane spotkania każdego uczestnika projektu z doradca zawodowym, pracownikiem socjalnym, psychologiem;
  2. szkolenia - realizacja warsztatów z zakresu umiejętności psychologiczno-społecznych, edukacji finansowej, umiejętności poruszania się po rynku pracy z elementami ekonomii społecznej, a także szkolenia zawodowe; te ostatnie zakończą się egzaminem i wydaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych;
  3. staże - realizowane będą na jednym z czterech warsztatów w Fundacji: kuchni, pralni, manufakturze WellDone i warsztacie porządkowym przez okres 10 miesięcy
  4. zatrudnienie – realizowane będzie przez 12 miesięcy i zorganizowane dla 12 osób niepełnosprawnych.

Planowane efekty realizacji projektu:

  1. uzyskanie kwalifikacji przez 75 osób,
  2. aktywne poszukiwanie pracy przez 75 osób,
  3. podjęcia pracy przez 28 osób.

Wartość projektu: 2 026 518,50 zł

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 1 925 192,57 zł.

 

Wróć

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Więcej". Więcej...