OWES obszaru bielskiego

 

 

Przedsiębiorstwo Społeczne o nazwie

 

FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

SPOŁECZNEJ BYĆ RAZEM

 

utworzyło miejsca pracy w ramach projektu „OWES obszaru bielskiego"

 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej
w regionie, Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej.

Wróć

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Więcej". Więcej...