Projekty zrealizowane

Spin out/off na start

 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej "Być Razem", w parnerstwie z Międzynarodowym Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., zaprasza na bezpłatne szkolenie w ramach projektu "Spin out/off na start".

Więcej...

Spółdzielnie socjalne drugiej generacji - II edycja

Cel główny:

Celem głównym projektu jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim poprzez stworzenie i wsparcie 10 spółdzielni socjalnych (w tym 2 spółdzielni socjalnych osób prawnych), dających zatrudnienie 60 osobom bezrobotnym zamieszkującym województwo śląskie (w tym 34 kobietom i 26 mężczyznom).

Więcej...

Bądźmy razem - coaching spółdzielni socjalnych na terenie Cieszyna

Cel projektu:  

Rozwój przedsiębiorczości społecznej, w szczególności spółdzielczości socjalnej, jako skutecznej formy reintegracji społeczno-zawodowej. Celem projektu jest również poprawa funkcjonowania spółdzielni socjalnych poprzez profesjonalizację ich działań, a także promocja przedsiębiorczości społecznej.

Więcej...

Cieszyn OdNowa

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest wypracowanie w ciągu 15 miesięcy modelu integracji zawodowej i społecznej osób wykluczonych poprzez zastosowanie mechanizmów rewitalizacji społecznej, realizowanych w ramach międzysektorowego partnerstwa lokalnego w Cieszynie.

Więcej...

Przedsiębiorstwo Socjalno-Edukacyjne w Cieszynie

Cel projektu:

Stworzenie spójnego systemu pomocy uwzględniającego różne formy oddziaływania i udzielania wsparcia – począwszy od pomocy psychologicznej, prawnej, odbudowywania umiejętności radzenia sobie w społeczności po nabycie specjalistycznej wiedzy zawodowej i powrót na rynek pracy osób pozostających w trudnej sytuacji zawodowej i życiowej.

Więcej...

Cieszyńskie Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego

Cieszyńskie Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego” to projekt, który ma na celu rozwój potencjału trzeciego sektora dla jego efektywnego i świadomego uczestnictwa w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego, jak również wsparcie współpracy organizacji pozarządowych z sektorem publicznym w powiecie cieszyńskim.

Więcej...

Profesjonalne Kadry

Cel projektu:

Wsparcie rozwoju inicjatyw lokalnych na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych na terenach wiejskich w powiecie cieszyńskim.

Więcej...

OHP jako realizator usług rynku pracy

           

Przez niemal pięć lat – od 1 maja 2009 r. do końca grudnia 2013 r. – Ochotnicze Hufce Pracy będą realizować projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet I Działanie 1.3. Nazwa projektu to „OHP jako realizator usług rynku pracy”.

Więcej...

Strategia Współdziałania Ngo Na Terenie Śląska Cieszyńskiego

Cel projektu:

Wypracowanie strategii współpracy organizacji pozarządowych pogranicza polsko-czeskiego w dziedzinie kultury, ekologii i pomocy społecznej na lata 2009-2013 oraz włączenie jej do dokumentów strategicznych miast regionu Śląska Cieszyńskiego.

Więcej...

Osiemnastka W Sieci – Porozumienie Inkubatorów Organizacji Pozarządowych

Cel projektu:

Wzmocnienie i rozbudowa sieci organizacji pozarządowych wspierających infrastrukturalnie III sektor i ekonomię społeczną.

Więcej...

Design Społeczny

Cel projektu:

Promocja sztuki użytkowej, w szczególności designu społecznego.

Więcej...

Spółdzielnie socjalne drugiej generacji

Spółdzielnie Socjalne Drugiej Generacji Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej

1 października 2009 roku Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej rozpoczęło realizację projektu „Spółdzielnie socjalne drugiej generacji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Więcej...

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Więcej". Więcej...