Szkolenia

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” to organizacja pozarządowa zajmująca się wspieraniem podmiotów ekonomii społecznej – spółdzielni socjalnych, przedsiębiorstw społecznych, firm nastawionych na działalność o charakterze społecznym oraz organizacji pozarządowych. Realizujemy projekty ukierunkowane na aktywizację osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez pracę i edukację, prowadzimy również przedsiębiorstwo społeczne. Pomagając w tworzeniu nowych miejsc pracy, wspieramy powrót do społeczeństwa osób zagrożonych marginalizacją. Ważne miejsce w założeniach programowych Fundacji odgrywa także działalność edukacyjna związana z organizacją szkoleń dla kadr administracji publicznej, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, studentów oraz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej. Zdobyte doświadczenie oraz wysoki poziom merytoryczny organizowanych przez nas szkoleń spotkały się z uznaniem wielu organizacji i instytucji, które korzystały z naszych usług. 

Nasza oferta szkoleniowa, jest wynikiem wieloletnich doświadczeń związanych z pracą w organizacjach pozarządowych, JST i biznesu. Wykładowcami są uznane autorytety z danej dziedziny, dla których ważne jest połączenie osobistych doświadczeń, różnorodnego wykształcenia, praktycznej wiedzy i umiejętności zdobytych w obszarze pomagania osobom znajdującym się w trudnych i kryzysowych sytuacjach życiowych. Te doświadczenia zdobywane były poprzez:

  • kreowanie kompleksowych i nowatorskich programów pomocowych,
  • rewitalizację ruin budowlanych celem stworzenia domów, ośrodków dziennych i całodobowych,
  • prowadzenie warsztatów uczących pracy oraz produkcyjno-usługowych,
  • inicjowanie i tworzenie spółdzielni socjalnych.

Specjalizujemy się w organizacji szkoleń otwartych i zamkniętych głównie w dwóch obszarach tematycznych:

  • Ekonomia społeczna
  • Szkolenia miękkie - kompetencje społeczne


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą:

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Więcej". Więcej...