Trening komunikacji

CELE SZKOLENIA:

Komunikacja interpersonalna jest kluczową umiejętnością pozwalającą na efektywną współpracę z innymi ludźmi, szczególnie członkami tej samej grupy współpracujących ze sobą osób. Znaczenie komunikacji wzrasta jeszcze bardziej w sytuacji tworzenia podmiotów ekonomii społecznej, np. spółdzielni socjalnych, gdzie poziom umiejętności może być nierówny lub ogólnie niewystarczający do efektywnej współpracy w warunkach prowadzenia działalności gospodarczej.

PROGRAM:

  • Techniki nawiązywania kontaktu, komunikacja jedno i dwukierunkowa;
  • Ćwiczenia wypowiadania własnych komunikatów- zaznajomienie z zasadami skutecznej ekspresji;
  • Bariery komunikacyjne;
  • Nauka umiejętności precyzowania wypowiedzi, dostosowania się do stylu komunikacyjnego rozmówcy;
  • Przyciąganie uwagi rozmówcy oraz umiejętne przekazywanie informacji zwrotnej;
  • Sztuka aktywnego słuchania, oraz rola ekspresji, pseudosłuchanie i słuchanie prawdziwe;
  • Bariery utrudniające uważne słuchanie;
  • Mowa ciała.  

Wróć

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Więcej". Więcej...