Zapytanie ofertowe numer 1/BNT/2016 w ramach projektu "BESKIDY na TAK!"

Realizacja usług dwóch pracowników socjalnych w projekcie pod nazwą: "Beskidy na TAK" współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusze Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania 9.1 Aktywacja społeczna, poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wróć

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Więcej". Więcej...