Zamówienia

Zapytanie ofertowe numer 03/NM/2017 w ramach projektu "W stronę nowych możliwości"

Dostawa pilarki do drewna w celu realizacji projektu pod nazwą „W stronę nowych możliwości ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania 9.1 Aktywna Integracja, poddziałanie 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 
26.04.2017

Więcej...

Zapytanie ofertowe numer 02/NM/2017 w ramach projektu "W stronę nowych możliwości"

Dostawa pilarki do drewna w celu realizacji projektu pod nazwą „W stronę nowych możliwości ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania 9.1 Aktywna Integracja, poddziałanie 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

19.04.2017

Więcej...

Zapytanie ofertowe numer 01/NM/2017 w ramach projektu "W stronę nowych możliwości"

Dostawa prasowalnicy walcowej w celu realizacji projektu pod nazwą „W stronę nowych możliwości ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania 9.1 Aktywna Integracja, poddziałanie 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

19.04.2017

Więcej...

Zmiana treści zapytania ofertowego numer 6/BNT/2016 w ramach projektu "BESKIDY na TAK!

Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych w celu realizacji projektu pod nazwą „Beskidy na TAK!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania 9.1 Aktywna Integracja, poddziałanie 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Więcej...

Zapytanie ofertowe numer 6/BNT/2016 w ramach projektu "BESKIDY na TAK!

Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych w celu realizacji projektu pod nazwą „Beskidy na TAK!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania 9.1 Aktywna Integracja, poddziałanie 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Więcej...

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Więcej". Więcej...