Zamówienia

Zapytanie ofertowe numer 4/NP/2018

Realizacja usługi cateringowej dla uczestników szkoleń miękkich w projekcie pod nazwą: „Nowy początek” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

25.06.2018

Więcej...

Zapytanie ofertowe numer 3/NP/2018

Realizacja szkoleń z kompetencji społecznych w projekcie pod nazwą: „Nowy początek” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

25.06.2018

Więcej...

Zapytanie ofertowe numer 2/NP/2018

Realizacja usług doradcy zawodowego w projekcie pod nazwą: „Nowy początek” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

18.06.2018

Więcej...

Zapytanie ofertowe numer 1/NP/2018

Realizacja usług pracownika socjalnego w projekcie pod nazwą: „Nowy początek” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

     18.06.2018

 

Więcej...

Zawiadomienie o braku wyboru wykonawcy do zapytania ofertowego nr 1/M/2017

Pragnę poinformować, iż z uwagi na brak wpłynięcia jakiejkolwiek oferty w terminie wyznaczoym w Zapytaniu ofertowym nr 1/M/2017 z dnia 01.09.2017, nie został wyłoniony żaden wykonawca. 

 09.09.2017

Więcej...

Zapytanie Ofertowe nr 1/M/2017 w ramach projektu "Młodzi"

Dotyczy zakupu i dostawy wyposażenia na stanowiska stażowe w celu realizacji projektu „Młodzi”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

                                                                         01.09.2017

 

Więcej...

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Więcej". Więcej...