Aktualności

Ogród Inicjatyw

Projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „BYĆ RAZEM” z siedzibą w Cieszynie przy ulicy Wałowej 4.

Okres realizacji: 01.07.2021 – 31.12.2021

Miejsce realizacji: Teren siedziby Fundacji przy ul. Wałowej 4 w Cieszynie

Cel projektu: Zwiększenie zaangażowania 70 mieszkańców Cieszyna w budowanie wspólnego „Ogrodu Inicjatyw” oraz wypracowanie 2 nowych inicjatyw lokalnych.

Więcej...

Projekt Polskie Mosty Technologiczne

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.

 

loga:

 

FEIREFRRBarwy RP

Więcej...

KONKURS Dobra Recz Zaprojektuj 2017 ROZSTRZYGNIĘTY!!!

Jury wybrało - jest nowy/e WellDone!
O tym jaki lub jakie projekty Jury wyróżniło i kto otrzyma 10 000 zł a także wdrożenie projektu do produkcji dowiemy się 3go października 2017r o godzinie 18:00 w Łodzi
podczas otwarcia tegorocznego festiwalu Łódź Design Festival.
Zapraszamy do Centrum Festiwalowego przy ulicy Tymienieckiego 3, Łódź.
 

Więcej...

KONKURS

Więcej...

Urodziny Zamku w Cieszynie

Z okazji 12tych urodzin Zamku Cieszyn Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej "Być Razem" zaprasza do Cieszyna na ulicę Wałową 4 w sobotę 25 lutego na warsztaty, panele dyskusyjne, degustacje z loteriami fantowymi. 

Więcej...

Rekrutacja uczestniczek/uczestników do projektu pn. „Do pracy wskocz-sukcesów poczuj moc!”

Gmina Skoczów (Lider projektu) wraz z Partnerami – Powiatowym Urzędem Pracy w Cieszynie oraz Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” od 01.09.2016r. ogłaszają nabór uczestniczek/uczestników do projektu pn. „Do pracy wskocz-sukcesów poczuj moc!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego (Poddziałanie 7.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020).

Więcej...

Rekrutacja uczestniczek/uczestników do projektu „Beskidy na TAK!”

BESKIDY NA TAK!

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „BYĆ RAZEM” wraz z Partnerami – Stowarzyszeniem Integracyjnym Eurobeskidy z Łodygowic oraz Powiatowym Urzędem Pracy z Cieszyna od 01.06.2016 rozpoczyna nabór uczestniczek/uczestników do projektu pn. „Beskidy na TAK!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania 9.1 Aktywacja społeczna, poddziałanie 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.)

Więcej...

BEZPŁATNE SZKOLENIE „ ES-w sieci dobrych połączeń”

2 października br. w siedzibie Fundacji (Cieszyn, ul. Wałowa 4) będziemy gościć trenerów z warszawskiej organizacji FISE!

Szkolenie będzie miało na celu wspomaganie wdrożenia Nowego Standardu Działania w zakresie współpracy międzyinstytucjonalnej przy wykorzystaniu narzędzi ekonomii społecznej,

który będzie obowiązywał w formie zaleceń MPiPS w naszym powiecie.

Więcej...

Fundacja „Być Razem” na targach WAMP Designfair w Wiedniu

Fundacja „Być Razem” na targach WAMP Designfair w Wiedniu

11 kwietnia 2015 r., Wiedeń. Nasze stoisko WellDone podczas WAMP Designfair Vienna cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród odwiedzających targi. Zorganizowane przez nas podczas imprezy warsztaty „Owca, owca Podkładowca”, na których można było samemu zrobić własnego Podkładowcę przyciągały amatorów majsterkowania.

Więcej...

Szukasz profesjonalnych usług - wybierz spółdzielnię socjalną

Zachęcamy do korzystania z usług spółdzielni socjalnych założonych w ramach projektu "Spółdzielnie socjalne drugiej generacji - II edycja" 

Więcej...

Spółdzielnia socjalna sposobem na przedsiębiorstwo

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej może być ogromną szansą na samozatrudnienie. W dobie wszechobecnego bezrobocia możliwość stworzenia sobie miejsca pracy jest atrakcyjnym rozwiązaniem dla wielu osób poszukujących zatrudnienia.

Więcej...

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Więcej". Więcej...