Polityka prywatności

Prywatność i bezpieczeństwo danych Klientów Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej "Być Razem" jest jednym z naszych priorytetów. Zależy nam, by nasi Klienci mieli poczucie, że mogą na nas polegać, wiedząc, iż zachowując najwyższą staranność, zagwarantujemy by wszelkie powierzone nam dane i informacje były przetwarzane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i chronione przed nadużyciami. Zapewnianie kompleksowego bezpieczeństwa oraz szeroko zakrojona ochrona danych to dla nas więcej niż tylko obowiązek przestrzegania wymogów statutowych i regulacyjnych – to także wyraźne świadectwo jakości naszych usług kierowanych do Klientów i pracowników. Dlatego też w fundacji wyznaczone zostały standardy w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności.

Głównym celem portalu www.welldone.co jest prezentowanie codziennych informacji związanych z działalnością fundacji, a także udostępnianie wszelkich innych treści i usług związanych z jej branżą.

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej "Być Razem" – administrator portalu www.welldone.co nie wykorzystuje portalu www.welldone.co do gromadzenia danych osobowych użytkowników.

Portal www.welldone.co korzysta z plików „cookies”, które pozwalają na zapamiętanie informacji o preferencjach jego użytkowników. Pliki cookies nie zbierają żadnych informacji pozwalających na identyfikację poszczególnych użytkowników.

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej "Być Razem" w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych technologicznych. Zbiera wyłącznie informacje o wykorzystywaniu niniejszego portalu przez zapisywanie do logów systemowych danych technologicznych, takich jak data połączenia z serwisem oraz adresu IP. Informacje te są wykorzystywane do celów wyłącznie administracyjnych i statystycznych i nie pozwalają na identyfikację pojedynczego użytkownika.

Dane te przechowywane są w specjalnej strefie bezpieczeństwa i mają do nich dostęp tylko i wyłącznie upoważnione osoby związane z portalem www.welldone.co i zobowiązane do zachowania uzyskanych informacji w tajemnicy. Stosownie do zapisu art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej "Być Razem" może zostać zobowiązana do wydania informacji zawartych w logach dostępowych (w tym w szczególności numeru IP komputera) organom państwa, uprawnionym na podstawie prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Obszary portalu www.welldone.co, w których podanie danych osobowych jest niezbędne z uwagi na ich charakter, takie jak sklep internetowy czy Kontakt, objęte są odrębną, specyficzną dla danego obszaru polityką ochrony prywatności.

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej "Być Razem" jako administrator portalu www.welldone.co nie ponosi odpowiedzialności za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach portalu www.welldone.co, jak i tych, które umieszczają linki do portalu www.welldone.co.

Powyższe zasady zachowania poufności mogą ulec w przyszłości zmianom. O wszelkich zmianach użytkownicy zostaną zawsze poinformowani z wyprzedzeniem.

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące warunków korzystania z portalu www.welldone.co można przekazać do nas korzystając z formularza dostępnego w zakładce "Kontakt".

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Więcej". Więcej...